MENU UTAMA

Joomla Slide Menu by DART Creations

LOG MASUKUNDIAN

Adakah laman web akademi ini memuaskan?
 

PERPUSTAKAAN AKADEMI

 Ingin Meminjam Buku??
Di Akademi Pengurusan YaPEIM kami menyediakan perkhidmatan untuk meminjam buku untuk rujukan kepada orang ramai.


UNTUK SEMAKAN STATUS BUKU
KETERANGAN LANJUT                

TEMPAHAN/PEMBELIAN


Tempahan atau pembelian bolehlah di bank-in terus melalui mana-mana cawangan Bank Islam Malaysia Berhad (BANK ISLAM) ke akaun Akademi Pengurusan YaPEIM seperti berikut:-

Nama Agensi:
Akademi Pengurusan YPEIM Sdn.Bhd
Nombor Akaun:
14023010018139

Bukti pembayaran hendaklah dihantar melalui faksimili seperti no dibawah:

Fax: 03- 2272 4469
atau

Staff Akademi Pengurusan YaPEIM:
Encik Rizwan Bin Abdullah: 019-567 0675
Encik Wan Norhisyam Bin Wan Mohamed: 017-685 2369
Puan Syahida Farwin Bt Mohd Ribuan: 013-251 6363

atau

emailkan kepada: syahida@akademi.com.my

Terima Kasih

Hakcipta Terpelihara:
Kitab Fi Zilalil Quran PDF Cetak E-mail

Menghayati Prinsip & Nilai Qurani
Ekonomi Islam Nilai Dan Akhlak
Modul Pengurusan Tauhidik
Prosiding Pengurusan Islami
Kitab Fi Zilalil Quran
Kemiskinan Cara Islam Mengatasinya
Kongres Ekonomi Islam Malaysia
Jalan Berliku Menuju Puncak
Prosiding Kovensyen Ar-Rahnu Serantau 2002
Prosiding Kovensyen Ar-Rahnu Serantau 2004
Kompilasi Ar-Rahnu 2002-2004


RM3000 (17 JILID)

 

 

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami atau email butiran diri anda serta tajuk buku kepada :

Encik Rizwan Bin Abdullah

Encik Wan Norhisyam Bin Wan Mohamed

Puan Syahida Farwin Bin Mohd Ribuan

Nama Buku

Kitab Fi Zilalil Quran

Penerbit

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia

Urusterbit

Akademi Pengurusan YaPEIM Sdn. Bhd

Tahun Terbitan

Cetakan Pertama 2000

Sinopsis

Fi Zilalil Qur’an adalah sebuah tafsir lengkap Al-Qur’anul Karim karya mujaddid unggul Asy-Syahid Sayyid Qutb Rahimahullah dan mempunyai 17 JILID. Tafsir ini merupakan antara tafsir yang paling luas tersebar di dunia Islam dan kerap dijadikan bahan rujukan oleh para ulama’ dan juga sebagai sumber kajian ilmiyah di pusat-pusat pengajian tinggi. Penerangannya yang jelas dan mendalam menggunakan gaya bahasa Arab yang tinggi menyentuh jiwa dan perasaan para pembacanya.

Panel Penulis

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia

Kandungan/Tajuk

JILID PERTAMA:

· JUZU’ (1)

…Muqaddimah

…Al-Fatihah (Ayat 1-7)

…Al-Baqarah (Ayat 1-141)

· JUZU’ (2)

…Al-Baqarah (Ayat 142-239)

JILID KEDUA:

· JUZU’ (2)

…Al-Baqarah (Ayat 240-252)

· JUZU’ (3)

…Al-Baqarah (Ayat 253-286)

…Aali-‘Imran (Ayat 93-168)

JILID KETIGA:

· JUZU’ (4)

…Aali-‘Imran (Ayat 169-200)

…An-Nisa’ (Ayat 1-23)

· JUZU’ (5)

…An-Nisa’ (Ayat 24-134)

JILID KEEMPAT:

· JUZU’ (5)

…An-Nisa’ (Ayat 135-147)

· JUZU’ (6)

…An-Nisa’ (Ayat 148-176)

…Al-Maidah (Ayat 1-81)

· JUZU’(7)

…Al-Maidah (Ayat 82-120)

…Al-An’am (Muqaddimah Surah)

JILID KELIMA:

· JUZU’ (7)

…An-An’am (Ayat 1-111)

· JUZU’ (8)

…Al-An’am (Ayat 112-165)

JILID KEENAM:

· JUZU’ (8)

…Al-A’raf (Ayat 1-93)

· JUZU’ (9)

…Al-A’raf (Ayat 94-206)

…Al-Anfal (Muqaddimah Surah)

JILID KETUJUH:

· JUZU’ (9)

…Al-Anfal (Ayat 1-40)

· JUZU’ (10)

…An-Anfal (Ayat 41-75)

…At-Taubat (Ayat 1-92)

JILID KELAPAN:

· JUZU’ (11)

…At-Taubat (Ayat 93-129)

· JUZU’ (12)

…Yunus (Ayat 1-109)

…Hud (Ayat 1-83)

JILID KESEMBILAN:

· JUZU’ (12)

…Hud (Ayat 84-123)

…Yusuf (Ayat 1-52)

· JUZU’ (13)

…Yusuf (Ayat 53-111)

…Ar-Ra’d (Ayat 1-43)

…Ibrahim (Ayat 1-52)

…Al-Hijr (Ayat 1-99)

JILID KESEPULUH:

· JUZU’ (14)

…An-Nahl (Ayat 1-128)

· JUZU’ (15)

…Al-Isra’ (Ayat 1-111)

…Al-Kahfi (Ayat 1-82)

· JUZU’ (16)

…Al-Kahfi (Ayat 83-110)

…Maryam (Ayat 1-98)

· JUZU’ (17)

…Taha (Ayat 1-135)

JILID KESEBELAS:

· JUZU’ (17)

…Al-Anbia’ (Ayat 1-120)

…Al-Haj (Ayat 1-78)

· JUZU’ (18)

…Al-Mu’minum (Ayat 53-111)

…An-Nur (Ayat 1-64)

· JUZU’ (19)

…Al-Furqan (Ayat 1-77)

JILID KEDUA BELAS:

· JUZU’ (19)

…Asy-Syu’ara’ (Ayat 1-227)

…An-Nami (Ayat 1-58)_

· JUZU’ (20)

…An-Nami (Ayat 58-93)

…Al-Qasas (Ayat 1-88)

· JUZU’ (21)

…Al-‘Ankabut (Ayat 1-59)

…Ar-Rum (Ayat 1-60)

…Luqman (Ayat 1-30)

…As-Sajadah (Ayat 1-30)

JILID KETIGA BELAS:

· JUZU’ (22)

…Al-Ahzab (Ayat 1-27)

· JUZU’ (23)

…Al-Ahzab (Ayat 28-73)

…Saba’ (Ayat 1-54)

…Faatir (Ayat 1-45)

· JUZU’ (23)

…Yasin (Ayat 1-83)

…As-Saaffat (Ayat 1-182)

…Saad (Ayat 1-88)

· JUZU’ (24)

…Az-Zumar (Ayat 1-75)

JILID KEEMPAT BELAS:

· JUZU’ (24)

…Ghaafir (Ayat 1-85)

…Fussilat (Ayat 1-54)

· JUZU’ (25)

…Asy-Syura (Ayat 1-53)

…Az-Zukhruf (Ayat 1-89)

…Ad-Dukhan (Ayat 1-59)

…Al-Jaathiyah (Ayat 1-37)

· JUZU’ (26)

…Al-Ahqaaf (Ayat 1-35)

…Muhammad (Ayat 1-38)

JILID KELIMA BELAS:

· JUZU’ (26)

…Al-Fath (Ayat 1-29)

…Al-Hujurat (Ayat 1-18)

…Qaf (Ayat 1-45)

…Az-Zariat (Ayat 1-60)

· JUZU’ (27)

…At-Tuur (Ayat 1-49)

…An-Najm (Ayat 1-62)

…An-Qamar (Ayat 1-55)

…Ar-Rahman (Ayat 1-55)

…Al-Waqi’ah (Ayat 1-96)

…Al-Hadid (Ayat 1-29)

· JUZU’ (28)

…Al-Mujaadalah (Ayat 1-22)

…Al-Hasyr (Ayat 1-24)

JILID KEENAM BELAS:

· JUZU’ (28)

…Al-Mumtahanah (Ayat 1-13)

…As-Saff (Ayat 1-14)

…Al-Jumu’at (Ayat 1-11)

…Al-Munafiqun (Ayat 1-11)

…At-Taghabun (Ayat 1-18)

…At-Talaq (Ayat 1-12)

…At-Tahrim (Ayat 1-12)

· JUZU’ (29)

…Al-Mulk (Ayat 1-30)

…Al-Qalam (Ayat 1-52)

…Al Haqqah (Ayat 1-52)

…Al-Ma’aarij (Ayat 1-44)

…Nuh (Ayat 1-28)

…Al-Jinn (Ayat 1-28)

…Al-Muzzammil (Ayat 1-20)

…Al-Muddaththir (Ayat 1-56)

…Al-Qiamat (Ayat 1-40)

JILID KETUJUH BELAS:

· JUZU’ (29)

…Al-Insan (Ayat 1-31)

…Al-Mursalat (Ayat 1-50)

· JUZU’ (30)

…Al-Naba’ (Ayat 1-40)

…An-Naazi’aat (Ayat 1-46)

…’Abasa (Ayat 1-42)

…At-Takwir (Ayat 1-29)

…Al-Infitar (Ayat 1-19)

…Al-Mutaffifin (Ayat 1-36)

…Al-Insyiqaq (Ayat 1-25)

…Al-Buruj (Ayat 1-22)

…At-Tariq (Ayat 1-17)

…Al-A’la (Ayat 1-19)

…Al-Ghasyiyah (Ayat 1-26)

…Al-Fajr (Ayat 1-30)

…Al-Balad (Ayat 1-20)

…Asy-Syams (Ayat 1-15)

…Al-Layl (Ayat 1-21)

…Adh-Dhuha (Ayat 1-11)

…Asy-Syarh (Ayat 1-8)

…At-Tin (Ayat 1-8)

…Al-‘Alaq (Ayat 1-19)

…Al-Qadr (Ayat 1-5)

…Al-Bayyinah (Ayat 1-8)

…Az-Zalzalah (Ayat 1-8)

…Al-‘Adiyat (Ayat 1-11)

…Al-Qari’ah (Ayat 1-11)

…At-Takathur (Ayat 1-8)

…Al-‘Asr (Ayat 1-3)

…Al-Humazah (Ayat 1-9)

…Al-Fil (Ayat 1-5)

…Quraysy (Ayat 1-4)

…Al-Ma’un (Ayat 1-7)

…Al-Kauthar (Ayat 1-3)

…Al-Kafirun (Ayat 1-6)

…An-Nasr (Ayat 1-3)

…Al-Masad (Ayat 1-5)

…Al-Ikhlas (Ayat 1-4)

…Al-Falaq (Ayat 1-5)

…An-Nas (Ayat 1-6)

 

MUTIARA KATA

"Tuhan menetapkan segala struktur dan fungsi setiap sesuatu. Tuhan memilih, membangunkan dan menempatkan setiap sesuatu sesuai dengan fungsi dan matlamat ditetapkan."

WAKTU SOLAT

KURSUS DI AKADEMI•Kursus Pengurusan Tauhidik
peringkat Nasional telah dilaksanakan dan dilancarkan oleh YBhg Dato' Dr.Abdullah Md. Zain, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri pada 4 April 2004


Kursus MPT atau dikenali sebagai Modul Pengurusan Tauhidik menawarkan pakej kursus 2 hari 3 malam yang mengupas tajuk seperti Pandangan Sarwa Islami, Eto Kerja Islam, Kepimpinan & Kepengikutan, Syura dan Amal Jama'i yang disampaikan oleh panel-panel Akademi

Sehingga kehari ini kursus ini telah dijalankan di jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan seperti INTAN, Majlis Agama Islam, Malaysian Anti Corruption Commission Academy (MACCA), Imigresen, dan bank-bank.

 

SENARAI PELANGANarror_right
KETERANGAN LANJUT
 arror_right

ANDA PELAWAT KE

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini62
mod_vvisit_counterHari Sebelum73
mod_vvisit_counterMinggu Ini62
mod_vvisit_counterBulan Ini1731
mod_vvisit_counterJumlah Kesemua383554

KAUNTER PELAWAT

Kami ada 4 tetamu online